موسسه ابتکار حساب پویا کریمان در سال 1398 با کمک پروردگار متعال با هدف افزایش سطح آگاهی فارغ التحصیلان و مدیران در بازار کار این رشته فعالیت خود را آغاز نمود تا به عنوان یک مرجع تخصصی و حرفه ای مالی و مالیاتی شناخته شود.

باشد تا بتوانیم خدمت گذار مردم این سرزمین باشیم.